فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

۱-در صورت پرداخت کل هزینه های پرداخت امکان برگشت هزینه ها وجود ندارد

۲-در صورت ارجا به مترجم -امکان حذف یا ویرایش متن وجود ندارد

۳-افراد شرایط حقیقی یا حقوقی بودن برای ارسال مقاله برای ترجمه وجود ندارد همه افراد حقیقی میباشند .

طراحی و اجراسورنا